εταιρειάρχης

ἑταιρειάρχης και ἑταιριάρχης και ἑταιρείαρχος, ὁ (Μ)
ο αρχηγός τής εταιρείας, στρατιωτικής μονάδας τής βασιλικής φρουράς κατά τους βυζαντινούς χρόνους, ανώτατο αξίωμα τής βυζαντινής αυλής.
[ΕΤΥΜΟΛ. < εταιρεία + -άρχης*
πρβλ. οικογενει-άρχης].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Hetaireia — For similarly spelled words, see Hetair . The Hetaireia or Hetaeria (Greek: ἑταιρεία) was a term for a corps of bodyguards during the Byzantine Empire. Its name means the Company , echoing the ancient Macedonian Companion cavalry. The imperial… …   Wikipedia

  • Hétairie (Empire byzantin) —  Pour l’article homonyme, voir Hétairie.  L Hétairie (en grec : ἑταιρεία) est un corps de la garde impériale de l Empire byzantin. L hétairie signifie la compagnie en échos aux Compagnons formant l élite de la cavalerie du Royaume… …   Wikipédia en Français

  • εταιρείαρχος — ἑταιρείαρχος, ὁ (Μ) ο εταιρειάρχης. [ΕΤΥΜΟΛ. < εταιρεία + αρχος πρβλ. πλοί αρχος] …   Dictionary of Greek

  • εταιριάρχης — ἑταιριάρχης, ὁ (Μ) βλ. εταιρειάρχης …   Dictionary of Greek

  • θεόκτιστος — I Όνομα αγίων της Ανατ. Ορθόδοξης Εκκλησίας. 1. Μαρτύρησε με ξίφος. H μνήμη του τιμάται στις 4 Φεβρουαρίου. 2. Αποκεφαλίστηκε για τις ιδέες του με ξίφος. Η μνήμη του τιμάται στις 3 Οκτωβρίου. 3. Θ. ο ναύκληρος. Μαρτύρησε με αποκεφαλισμό στην… …   Dictionary of Greek

  • μεγαλεταίραρχος — και μεγαλεταιράρχης, ὁ (Μ) ο μέγας εταιρειάρχης, ανώτατο αξίωμα τής βυζαντινής αυλής. [ΕΤΥΜΟΛ. < μεγαλ(ο) * + ἑταίραρχος*] …   Dictionary of Greek

  • Κωνσταντίνος — I Όνομα δύο βασιλιάδων της νεότερης Ελλάδας. 1. Κ. Α’ (Κωνσταντίνος Γκλίξμπουργκ, Αθήνα 1868 – Παλέρμο, Σικελία 1923). Βασιλιάς των Ελλήνων (1913 17, 1920 22). Ήταν πρωτότοκος γιος του βασιλιά Γεωργίου Α’ και της βασίλισσας Όλγας. Έπειτα από… …   Dictionary of Greek

  • Φωκάς — I Όνομα αγίων της Ανατ. Ορθόδοξης Εκκλησίας. 1. Επίσκοπος Σινώπης. Πέθανε με μαρτυρικό θάνατο επί Τραϊανού (98 117). Η μνήμη του τιμάται στις 22 Σεπτεμβρίου. 2. Μαρτύρησε με σπαθί, μαζί με τον Έρμυλο, σε άγνωστο τόπο και χρόνο. Η μνήμη του… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.